Turatsinze

Refrain: Karabaye gaye, karabaye
            Kamarampaka y'itora parti zose zifuje ihariwe    Parmehutu

 

Jyewe inararibonye, byararangiye
Kuko ibyakorewe i Gitarama,
Byamaze gukomera

Pariti ngizi zose, nibyo zifuza
Imhaka nizishire,
Byemerewe i Gitarama
Kuri ya tariki nyine

Ugirango ndabeshya, ngiryo ni ihame
Parti Parmehutu
Yabaye iya mbere
Izahore ari iyambere

Hariho abatsikimba, bati ubizi ute?
Jyewe ndavuga neruye
Ibyo mwese mwirebera
Byemewe kera kabisa

Inama nabagira, nimucyo twemere
Iyi Leta twitoreye
Gukora mu myaka itanu
Ntitinze ngaho irashize

Icyo mpora nifuza, nsabira u Rwanda
Ni uko rwagira amahoro
Abantu bagasabana
Maze rugatengamara